ขอเชิญ ร่วม เทศกาลวันลอยกระทง วันที่ 26-27 พฤศจิการยน 2566

ขอเชิญ ร่วม เทศกาลวันลอยกระทง  วันที่ 26-27 พฤศจิการยน 2566
เทศบาลตำบลร่วมจิต จะจัดโซนตลาดพื้นถิ่นภายในงาน #พ่อค้าแม่ค้าที่มีความจำนงอยากขายสินค้า
#สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ #กองการศึกษา เทศบาลตำบลร่วมจิต หรือโทร 055-406046 ในวันและเวลาทำการค่ะ
ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี ลอยกระทง ๒๕๖๖ โดย เทศบาลตำบลร่วมจิต

UploadImage